Kosten

 • Inleiding

  Een betere vraag is natuurlijk wat levert het advies van Fienancy mij op? Indien je kiest voor een volledige financiële planning: Fienancy rekent voor haar dienstverlening een uurtarief van € 125,- . Wanneer de intentie van het advies gericht is op het tot stand komen van een hypotheek, levensverzekering of schadeverzekering, mogen wij je een […]

  Lees meer
 • Financiële planning en complexe producten

  Zoals aangegeven werkt Fienancy, om jou objectief en onafhankelijk te kunnen adviseren, op basis van een uurtarief. Voordeel van deze werkwijze is dat een advies dus niet altijd tot een productinvulling hoeft te leiden. Voor de advisering en bemiddeling van een groot aantal producten werkt Fienancy op basis van een vast tarief. *) Zie bijlage […]

  Lees meer
 • Overige producten

  Omdat de bemiddeling en nazorg inclusief schadeafhandeling op basis van een vast tarief en/of uurtarief voor de overige schade- en sommenverzekering, consumptief krediet zonder gekoppelde verzekeringen, betaal- en spaarrekeningen voor jou te kostbaar is, werken wij voor dit type producten op basis van provisie. Deze provisie ontvangen wij van financiële instellingen waar jij, met onze […]

  Lees meer
 • Inleiding

  Een betere vraag is natuurlijk wat levert het advies van Fienancy mij op? Indien je kiest voor een volledige financiële planning:

  • krijg je zowel zakelijk als privé volledig inzicht in jouw financiële situatie: je financiële kansen en bedreigingen helder in beeld, óók fiscaal en juridisch. Zo breng je jouw dromen of wensen een stap dichterbij;
  • zie je de samenhang in jouw totale financiële huishouding. Waarschijnlijk verdien je al geld door zaken beter op elkaar af te stemmen;
  • wellicht kun je geld besparen op premie(s) van jouw verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, overlijdensrisico of pensioen.

  Fienancy rekent voor haar dienstverlening een uurtarief van € 125,- . Wanneer de intentie van het advies gericht is op het tot stand komen van een hypotheek, levensverzekering of schadeverzekering, mogen wij je een nota zonder BTW versturen. Wanneer dit niet zo is (bijvoorbeeld bij een second opinion of een financieel plan), zijn wij verplicht om je BTW in rekening te brengen.

  Voor jou is het belangrijk dat je vertrouwen hebt in de kennis en kunde van Fienancy en dat je zeker weet dat je elkaar begrijpt. Als je dat gevoel niet hebt aan het begin van het traject, hoef je natuurlijk niets te betalen. De kosten van het eerste gesprek in het adviestraject zijn daarom altijd voor Fienancy. Aan de volgende stappen zijn voor jou kosten verbonden. Voordat we een volgende stap in het adviesproces zetten, maken we eerst duidelijke afspraken met je. Deze leggen we voor je vast in een opdrachtbevestiging.

 • Financiële planning en complexe producten

  Zoals aangegeven werkt Fienancy, om jou objectief en onafhankelijk te kunnen adviseren, op basis van een uurtarief. Voordeel van deze werkwijze is dat een advies dus niet altijd tot een productinvulling hoeft te leiden.

  Voor de advisering en bemiddeling van een groot aantal producten werkt Fienancy op basis van een vast tarief.

  • Basistarief hypotheek*: starter (eerste eigen woning) € 1.750,-
  • Basistarief hypotheek*: doorstromer (eerder eigen woning gehad) € 2.500,-
  • Vermogensopbouw € 500,-
  • Verzekerde vermogensopbouw € 650,-
  • Overlijdensrisicoverzekering 1e leven (i.c.m hypotheek € 200,-) € 300,-
  • Overlijdensrisicoverzekering 2e leven € 100,-
  • Woonlastenbeschermer arbeidsongeschiktheid/ werkloosheid werknemer of WIA-excedentverzekering 1e leven (i.c.m hypotheek € 200,-) € 400,-
  • Woonlastenbeschermer arbeidsongeschiktheid/ werkloosheid werknemer of WIA-excedentverzekering 2e leven € 100,-
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen € 800,-
  • Uitkerende lijfrente € 500,-

  *) Zie bijlage 1 van de Dienstenwijzer Fienancy voor een compleet overzicht.

  Deze vaste tarieven zijn inclusief nazorg tot één jaar na het tekenen van de opdrachtbevestiging. Na dat jaar worden onze kosten voor onderhoud en handelingen in verband met veranderingen in de huidige situatie in relatie tot het door Fienancy eerder uitgebrachte advies bij jou in rekening gebracht op basis van het dan geldende uurtarief.

  Voor diensten, zoals het opstellen van een financiële planning, bemiddeling en advisering van andere producten kan Fienancy, op grond van haar ervaring, je vooraf een indicatie geven van het aantal te verrichten uren.

  Fienancy werkt niet met een serviceabonnement, aangezien de verplichtingen die dit schept voor jou te hoge kosten met zich meebrengt en wij relatief veel onnodig werk in jouw dossier moeten stoppen om ons aan de urenafspraak te kunnen houden.

  Als Fienancy jou benadert voor een onderhoudsgesprek, zijn de kosten van dit gesprek voor Fienancy. Extra werkzaamheden die voortvloeien uit het onderhoudsgesprek worden uiteraard wel tegen uurtarief afgerekend.

 • Overige producten

  Omdat de bemiddeling en nazorg inclusief schadeafhandeling op basis van een vast tarief en/of uurtarief voor de overige schade- en sommenverzekering, consumptief krediet zonder gekoppelde verzekeringen, betaal- en spaarrekeningen voor jou te kostbaar is, werken wij voor dit type producten op basis van provisie. Deze provisie ontvangen wij van financiële instellingen waar jij, met onze begeleiding, een financieel product aanschaft.

  De hoogte van de provisie die wij ontvangen is een vast percentage van het verzekerde bedrag, te betalen premie of het uitstaande kapitaal en verschilt over het algemeen per product en per financiële instelling. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het van financiële product.

  In bijlage 1: ‘tarieven en beloning’ van de Dienstenwijzer vind je een overzicht met een indicatie van de door Fienancy te ontvangen doorlopende vergoeding voor bovengenoemde producten. Indien gewenst kan Fienancy je inzicht geven in de exact door haar te ontvangen provisie.