Werkwijze

Hoe krijg ik grip op mijn financiën en hoe pakt Fienancy dit aan?

Inventarisatie:
Een goed persoonlijk financieel plan begint met een uitgebreide inventarisatie. Daarnaast zijn jouw specifieke wensen of dromen van belang. Wil je een andere woning of een zeiljacht in een zonnig land. Is eerder stoppen met werken belangrijk voor je? Fienancy bespreekt deze wensen met je en visualiseert de financiële consequenties en haalbaarheid, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Inkomensplanning
Ieder financieel plan start met een inkomensanalyse en –planning. Daarbij is uiteraard ook het te verwachten pensioen van belang. Jouw inkomsten en uitgaven worden nauwgezet in kaart gebracht. Fienancy geeft aan waar je fiscaal kunt optimaliseren.

Vermogensplanning
Wat heb je aan bezittingen en is een deel hiervan vrij beschikbaar vermogen of zit jouw geld opgesloten in jouw woning of onderneming? Is het aanwezige vermogen voldoende om de door jou gewenste levensstandaard blijvend te continueren? Fienancy brengt dit helder voor je in beeld en helpt je met jouw keuzes of je beter kunt sparen, risicomijdend of iets risicovoller kunt beleggen.

Risico’s in beeld
Hoe ziet jouw financiële situatie er uit bij arbeidongeschiktheid? Het overlijden van jou of jouw partner heeft vaak ernstige financiële gevolgen. Kunnen jouw nabestaanden in de huidige woning blijven wonen en hoe ziet het inkomstenplaatje er dan uit. Een heldere analyse en aanbevelingen kunnen je op weg helpen de juiste keuzes te maken. Fienancy brengt dit in kaart en adviseert je ook welke maatregelen je kunt nemen.

Nalatenschaps (estate) planning
Wil je bij leven al vermogen aan de kinderen overdragen en blijft jouw partner wel goed verzorgd achter? Zomaar twee vragen waarover iedereen weer andere ideëen heeft. Gelukkig is er geen goed of fout antwoord op te geven. Toch is het wel goed om ook de financiële gevolgen van jouw keuzes te kennen. Fienancy begrijpt dat dit geen eenvoudige onderwerpen zijn en helpt je graag de financiële consequenties in kaart te brengen. Uiteraard kijkt Fienancy ook of jouw huwelijkse voorwaarden en testament nog wel actueel zijn. Wanneer het beeld helder is, kun je zelf weloverwogen bepalen wat er met jouw nalatenschap moet gebeuren.

Evaluatie
Financiële planning is een dynamisch proces. Wij adviseren je om jaarlijks jouw planning door te nemen en wijzigingen in doelstellingen of financiële positie op te nemen in een update. Hierdoor blijf je steeds grip op jouw financiën houden en vergroot je de kans dat jij jouw dromen zult verwezenljken.